VÅRA TJÄNSTER

Vi kan hjälpa dig med allt inom revision, redovisning, skatt och ekonomisk rådgivning för dig och ditt företag.
Utöver rena ekonomitjänster erbjuder vi även företagsadministration och webbproduktion.

Du får en kontaktyta med fler möjligheter, större valfrihet och hög kvalitet på de tjänster du köper.

Vi gör en oberoende granskning av företagets bokslut utifrån gällande lagar och regelverk.
Vår godkända revisor har mer än
20 års erfarenhet från en av de
största revisionsbyråerna.

Hos oss skräddarsyr du företagets redovisning. Du kan låta oss sköta hela din företagsekonomi eller endast de delar som du behöver hjälp med.

Vi har mångårig erfarenhet av företagsbeskattning och kan hjälpa
er med utdelningar, deklarationer,
K10:or och mycket mer.

Bokslut

Svårt att få ihop bokslutet?
Vi kan kontrollera bokslutet och ge
er tips och råd till dig och din redovisnings-konsult innan ni
lämnar över bokslutet till revisorn.

Behöver du en djupare ekonomisk inblick i företaget eller hjälp att tyda
era ekonomiska rapporter?
Vi förklarar och hjälper dig att upprätta kassaflödesananlyser och planera
företagets utveckling.

Bolagsärenden
& AVTAL

Vi hjälper dig med start av bolag, bolagsändringar i styrelse, aktiekapital m.m.
Om du behöver avtal för ditt företag
så tar vi fram dessa åt dig och anpassar dem för din verksamhet.

Företags-
besiktning/
DUE diligence

Vi granskar och analyserar alla delar av företaget innan du köper det.

företags-försäljning

Vi går igenom företaget och förpackar det inför försäljning. Vi tar fram avtal och biträder vid försäljningsmöten. 

företagsjuridisk
rådgivning


 

första mötet

För att vi ska få en bild av dig och ditt företag så bokar vi alltid ett personligt möte, som är helt kostnadsfritt för dig.
Innan mötet hämtar vi in uppgifter om företaget och tittar på årsredovisningar och nyckeltal för att kunna bilda oss en uppfattning om er verksamhet och ekonomiska ställning. Vid mötet går vi sedan tillsammans igenom resultatet och vi ställer frågor om 
din framtidsvision för företaget, vilka tjänster du vill ha och presenterar vilka tjänster som vi rekommenderar för ditt företag.

En budget med tidsplan läggs sedan upp, så att du får en tydlig bild över arbete och priser.
Kostnaderna för våra tjänster debiteras löpande per timme och beror på vald tjänst samt uppdragets storlek och svårighetsgrad.