VÅRT ARBETE

Känns det som att din Revisor inte lyssnar på dig? Eller Hos oss skräddarsyr du bolagets redovisning och ekonomi.
Vi hjälper dig med helhetslösningen eller de tjänster som du själv väljer.

Vill din redovisningskonsult bara titta på siffror?
Det behöver faktist inte vara så!
Bokföringen är grunden i företagets ekonomi, därför är det viktigt att den blir rättvisande och utförs så snabbt och smidigt som möjligt.

Vi arbetar med flera bokföringsprogram och verktyg och 
anpassar redovisningen efter dig.
Digitaliseringen går snabbt framåt och det ger dig möjlighet att välja vilka delar du vill göra själv.

Vi ger dig rådgivningen du behöver för att hitta det ultimata upplägget för företagets redovisning.

Hög kvalitet och bra verktyg

Vår byrå är ansluten till FAR och SRF och vi arbetar enligt Reko (Svensk standard för redovisningstjänster).
Vi dokumenterar noga vårt arbete och rapporterar till dig regelbundet för att du ska ha koll på ekonomin och känna trygghet.

Bokföringen görs i Visma Administration, Fortnox eller Visma e-Ekonomi.
Vi arbetar också med Visma Bokslut, Visma Lön 600 och appen CompanyExpense för enkel hantering av kvitton, reseräkningar och traktamenten.
 

bokslut

Bokslutet är en ekonomisk sammanställning av verksamhetsåret och Årsredovisningen är en offentlig handling
som visar företagets ekonomiska status. Ett välplanerat bokslut och en väl genomförd redovisning ger mer tid för verksamhetsplanering, ekonomisk styrning, riskbedömning, budgets och prognoser.

Om ditt bolag har revisor så samarbetar vi med denne för att effektivisera arbetet och koordinera överlämning.

 

DynAn-analys  

I samband med bokslutet läser vi in SIE4-filer för räkenskapsåret, det nya året så långt som man har bokfört
och tidigare år i verktyget Dynamisk Analys (DynAn).
DynAn gör en analys av företagets ekonomi och ritar upp företaget i grafer som är enkla att läsa av och som
ger en överblick över företagets ekonomiska utveckling.
DynAn är dessutom utmärkt för revisorn att använda vid bedömning av risker och väsentliga poster.

 

Behöver du en second opinion?

Vi kan vara ett stöd för dig och din redovisningskonsult när det är dags för bokslut.
Med vår mångåriga erfarenhet inom revision och skattefrågor kan vi agera bollplank i allt från bokföringstekniska 
funderingar till komplicerade värderingsfrågor.
Vi kan också hjälpa till vid delmoment där det krävs fördjupad kunskap om kassaflödesanalyser,
koncernredovisningar och nyckeltal.