VÅRA TJÄNSTER

Vi kan hjälpa dig med allt inom revision, redovisning, bokslut, skatt och ekonomisk rådgivning för dig och ditt företag. Utöver rena ekonomitjänster erbjuder vi även företagsadministration och webbproduktion.

Du får en kontaktyta med fler möjligheter, större valfrihet och hög kvalitet på de tjänster du köper.

Vi utför oberoende granskning av företagets styrelsearbete, Årsredovisning och bokslut utifrån gällande lagar och regelverk.
Vår godkända revisor har mer än
40 års erfarenhet och har arbetat på 
en av de största revisionsbyråerna.

Vi skräddarsyr företagets redovisning tillsammans med dig. Du väljer själv vilka delar vi ska göra och du får löpande rådgivning kring bolagets
bokföring, fakturering och ekonomiska administration.

Vi har mer än 40 års erfarenhet av företagsbeskattning och kan hjälpa
ert bolag med skatterådgivning, inkomstdeklarationer, aktieutdelningar,
personliga K10:or och mycket mer.

Bokslut & ÅRSREDOVISNING

Har du svårt att få ihop bokslutet?
Vi stämmer av bokföringen och upprättar årsbokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration för bolaget.
Du får en kvalitativ granskning och dokumentation i enligt Rex.
Om så önskas så kan Bokslutsrapport upprättas av en Auktoriserad redovisningskonsult (ARK).

Behöver du en djupare ekonomisk inblick i företaget och hjälp att tyda bolagets ekonomiska rapporter?
Eller funderar du kanske på att expandera verksamheten?
Vi förklarar och hjälper dig att upprätta 
budgets, kassaflödesananlyser och hjälper dig att planera företagets utveckling och bygga koncernstruktur,

Bolagsärenden
& AVTAL

Vi hjälper dig med start av bolag, bolagsregistreringar och ändringar hos Bolagsverket och Skatteverket.
Om du behöver avtal för ditt företag,
så tar vi fram dessa åt dig och
anpassar dem för din verksamhet.

Företags-
besiktning/
DUE diligence

Vi granskar, värderar och analyserar alla delar av ett bolag innan du köper det.

företags-försäljning

Vi går igenom företaget och förpackar det inför försäljning. Vi tar fram avtal och biträder vid försäljningsmöten. 

I Hemsida24:as verktyg bygger vi enklare hemsidor för ditt företag.
Du får löpande rådgivning och support för underhåll av hemsidan.
 

FÖRSTA MÖTET ÄR KOSTNADSFRITT

För att vi ska få en bra bild av dig och ditt företag så bokar vi alltid ett personligt möte.
Mötet är kostnadsfritt för dig och självklart helt förutsättningslöst.

Inför mötet hämtar vi in grunduppgifter om ditt företag och tittar på ekonomiska rapporter, årsredovisningar och nyckeltal för att kunna bilda oss en uppfattning om er verksamhet och bolagets ekonomiska ställning.
Vid mötet går vi sedan tillsammans igenom bolagets ekonomiska situation och din framtidsvision för företaget, vilka tjänster du vill ha och vilka tjänster som vi rekommenderar för ditt företag.

Om vi tillsammans väljer att gå vidare till ett uppdrag så görs en ID-kontroll av firmatecknare och vi tar fram uppdragsavtal och en uppskattad budget för uppdraget, så att du får en tydlig bild över arbetstid och priser.

Arvodet för våra tjänster debiteras löpande per timme och beror på valda tjänster samt uppdragets storlek och svårighetsgrad.